Regulamin Pobyt Zwierząt

Ogólne zasady pobytu zwierząt

 

 

 

Hotel akceptuje wyłącznie zwierzęta domowe (psy i koty) o wadze do max 25kg.
Goście są zobowiązani do przekazania informacji o chęci przyjazdu ze zwierzęciem podczas dokonywania rezerwacji.


Hotel nie wyraża zgody na pobyt z psami uznanymi za agresywne, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 

Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o podanie szczegółów dotyczących rasy zwierzęcia, wagi oraz wieku.

 

W trakcie pobytu:


W hotelu mogą przebywać jedynie zdrowe zwierzęta posiadające książeczkę zdrowia potwierdzającą aktualne szczepienia i dokonane odrobaczenie. Pracownik hotelu może poprosić o okazanie książeczki zdrowia. W sytuacji stwierdzenia braku aktualnych szczepień, Hotel ze względu na bezpieczeństwo pozostałych Gości, zastrzega sobie możliwość niewyrażenia zgody na przebywanie zwierzęcia na jego terenie.


W przypadku niezgłoszenia informacji o planowanym pobycie ze zwierzęciem podczas dokonywania rezerwacji, Hotel ma prawo odmówić zakwaterowania oraz zwrotu zaliczki.
Pobyt w Hotelu

 

 

Opiekun zwierzęcia oświadcza, iż jest ono zdrowe oraz nie stwarza zagrożenia dla innych ludzi oraz zwierząt.


Opiekun zwierzęcia zobowiązuje się do posiadania odpowiedniego wyposażenia np.: smycz, kaganiec, obroża, legowisko, kuweta, miski na karmę i wodę, żwiru, woreczków na odchody, etc.


Zabronione jest wykorzystywanie galanterii hotelowej (pościel, ręczniki) na potrzeby zwierząt.


Zabronione jest przebywanie zwierząt na łóżkach i sofach, a także załatwianie potrzeb fizjologicznych w obrębie pokoju oraz pozostałych wnętrz hotelowych.


Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z czyszczeniem lub naprawą wnętrz pokoju oraz pozostałych wnętrz hotelu (w tym wykładziny, materacy lub innego wyposażenia). Wycena szkód dokonywana jest przez Managera Hotelu.


Pełna odpowiedzialność finansowa i prawna za szkody na osobach, mieniu Gości i Hotelu wyrządzone przez zwierzę, spoczywa na jego Opiekunie.


Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do sprzątania po nim – w pokoju, częściach wspólnych oraz na terenie otaczającym Hotel.


Zwierzę nie może zakłócać pobytu i spokoju innych Gości.


W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych Gości lub personelu, Hotel zastrzega sobie prawo do interwencji. Jeżeli próba kontaktu z Właścicielem nie doprowadzi do rozwiązania problemu, Hotel zastrzega sobie prawo do:
– wejścia do pokoju w towarzystwie odpowiednich służb oraz transport zwierzęcia do najbliższego schroniska na koszt właściciela,
– wcześniejszego zakończenia pobytu Gościa oraz wydaleniem z hotelu.


Ze względu na bezpieczeństwo, pokoje w których przebywają zwierzęta są sprzątane wyłącznie w obecności Opiekuna, lub gdy zwierząt nie ma w pomieszczeniu. Wymagany jest kontakt z recepcją, celem ustalenia godziny sprzątania.